Susisiekite telefonu darbo dienomis nuo 08:00 - 18:00 : +370 632 55550

Avinžirniai Chick Peas, TRS, 500g

Avinžirniai Chick Peas, TRS,  500g

Už šią prekę galite atsiskaityti prekes pristačius ar atsiimant patiems

Išvirti lieka tvirti, tačiau lengvai kramtosi. Patiekalams suteikia patrauklią spalvą ir riešutinį skonį. Tinka padažams, sriuboms, salotoms, kariams.

Daugiau ...

3,99 €

5017689000479

Galimybė įsigyti : Prekė yra sandėlyje

1 prekė sandėlyje

Dėmesio: Paskutinė prekė sandėlyje!

Paysera apmokėjimo būdas leis nedelsiant apmokėti per Jūsų pasirinktą banką
Paysera apmokėjimo būdas leis nedelsiant apmokėti per Jūsų pasirinktą banką

Vartojimas: Mir­ky­ti (ar­ba dai­gin­ti) avin­žir­niai iš­ver­da ga­na grei­tai. Rei­kia vir­ti ne­sū­dy­ta­me van­de­ny­je. Avinžirniai tin­ka dau­ge­liui sriu­bų. Ga­li­ma šiek tiek dė­ti į ry­žių pa­tie­ka­lus, ypač į plo­vą. Ga­li­ma mai­šy­ti su per­li­nė­mis kruo­po­mis.

Tai vie­ni ver­tin­giau­sių ankš­ti­nių au­ga­lų, ku­riuo­se, anot mi­ty­bos spe­cia­lis­tų, bal­ty­mų yra tiek pat, kiek jau­tie­no­je ar viš­tie­no­je, dau­giau ne­gu kiau­lie­no­je. Avin­žir­nius ypač ver­ti­na ve­ge­ta­rai. In­di­jo­je avin­žir­nių mil­tai nau­do­ja­mi taip gau­siai kaip mū­suo­se kvie­ti­niai, o sriu­bo­je jie pa­kei­čia mums įpras­tas bul­ves. Ar­ti­mų­jų Ry­tų ša­ly­se avin­žir­nius tri­na į pa­šte­tą, va­di­na­mą hu­mu­su, ar­ba ke­pa mums kot­le­tus pri­me­nan­čius fa­la­fe­lius. Re­gu­lia­riai juos var­to­jant, or­ga­niz­me pa­ste­bi­mai su­ma­žė­ja cho­les­te­ro­lio.

Jie la­bai kie­ti, to­dėl prieš ver­dant bū­ti­na bent 6 va­lan­das pa­mir­ky­ti (geriausia palikti per naktį). Brink­da­mi jie pa­di­dė­ja ko­kius ke­tu­ris kar­tus. Pa­lai­kius 3–4 die­nas (du kar­tus per die­ną nu­plau­nant ir nu­pi­lant van­de­nį), avinžir­niai pra­dės dyg­ti. Dygs­tan­čiuose žir­niuose at­si­ran­da to­kių fer­men­tų ir vi­ta­mi­nų, ku­rių ja­me anks­čiau ne­bu­vo.

Skru­din­ti avin­žir­niai (receptas):

1 stik­li­nės vir­tų avin­žir­nių,
1 šaukš­to aly­vuo­gių alie­jaus,
ci­na­mo­no laz­de­lės,
drus­kos, juo­dų­jų mal­tų pi­pi­rų,
žiups­ne­lio grūs­tos ka­lend­ros.

Kep­tu­vė­je įkai­ti­na­me alie­jų. Ci­na­mo­no laz­de­lę per­lau­žia­me į ke­lias da­lis ir pa­ke­pi­na­me, kad su­stip­rė­tų kva­pas. Su­be­ria­me grūs­tą ka­lend­rą. Nuo vir­tų avin­žir­nių ge­rai nu­var­vi­na­me skys­tį, su­be­ria­me į kep­tu­vę ir pa­skru­di­na­me, ret­sy­kiais pa­mai­šy­da­mi. Už­be­ria­me drus­kos ir juo­dų mal­tų pi­pi­rų.

Avin­žir­nių troš­ki­nys su dar­žo­vė­mis (receptas):

1 stik­li­nės vir­tų avin­žir­nių,
1 rau­do­no­jo svo­gū­no,
½ rau­do­no­sios pa­pri­kos,
1 ne­di­de­lės mor­kos,
2 šaukš­tų alie­jaus,
ke­lių džio­vin­tų po­mi­do­rų ar­ba šaukš­to po­mi­do­rų pa­stos,
2 šaukš­tų cit­ri­nos sul­čių,
2 skil­te­lių čes­na­ko,
žiups­ne­lio cuk­raus,
žiups­ne­lio ait­rio­sios pa­pri­kos mil­te­lių,
drus­kos,
sau­jos pet­ra­žo­lių.

Svo­gū­ną smul­kiai su­pjaus­to­me. Kep­tu­vė­je įkai­ti­na­me alie­jų, su­be­ria­me svo­gū­nus su tru­pu­čiu cuk­raus ir pa­ke­pi­na­me mai­šy­da­mi. Po ke­lių mi­nu­čių su­be­ria­me vir­tus avin­žir­nius. Ke­pi­na­me mai­šy­da­mi. Su­be­ria­me ga­ba­lė­liais pjaus­ty­tą pa­pri­ką ir šiau­de­liais su­pjaus­ty­tas mor­kas. Įbe­ria­me ait­rio­sios pa­pri­kos mil­te­lių ir smul­kiai su­pjaus­ty­tus džio­vin­tus po­mi­do­rus ar­ba po­mi­do­rų pa­stą. Įbe­ria­me drus­kos. Kai­ti­na­me pa­mai­šy­da­mi, kol dar­žo­vės su­minkš­tė­ja. Iš­jun­gę ug­nį, už­pi­la­me cit­ri­nos sul­čių, už­be­ria­me smul­kin­to čes­na­ko ir ka­po­tų pet­ra­žo­lių. Iš­mai­šo­me. Ska­nu ir kol šil­ta, ir at­vė­sus.

  • Kilmės šalis: Didžioji Britanija
  • Svoris: 500 g

Parašykite savo atsiliepimą

Avinžirniai Chick Peas, TRS,  500g

Avinžirniai Chick Peas, TRS, 500g

Išvirti lieka tvirti, tačiau lengvai kramtosi. Patiekalams suteikia patrauklią spalvą ir riešutinį skonį. Tinka padažams, sriuboms, salotoms, kariams.

Parašykite savo atsiliepimą

29 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko: